خبر روز
افزایش آمار مبتلایان به کرونا در اقلیم کردستان به 214 مورد

جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ 9 جماد ثاني 1442 Friday, 22 January , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 13 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 2×
 • اوقات شرعی

 • پ
  پ

  لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما با دفتر رایزنی مشورت های لازم را به عمل آورند. تاکید میگردد انتخاب این شرکت ها هیچگونه مسئولیتی را متوجه متوجه رایزنی نداشته و صرفا برای تسهیل و اطلاع مخاطبین اعلام گردیده است. اختیار استفاده و یا عدم استفاده بر عهده فعالین محترم اقتصادی می باشد.

  لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت مصالح و ساختمان سازی :

  تلفناسم شرکت-آدرسصنف تجاریسمتنامردیف
  ۷۷۰۲۵۵۳۳۵۸ تجارت انواع مصالح ساختمانی وپلاستیکیتاجراحمد عطشان دخیل۱
  ۷۸۱۱۸۶۲۲۷۳ تجارت مصالح ساختمانیمدير اجرايىانتصار باقرعبد الرسول۲
  ۷۹۰۱۳۷۱۵۰۱ مصالح ساختمانی ساندویچ فیل و آهنمدیراوس غازی علی۳
  ۷۹۰۱۳۰۹۱۲۳ تجارت انواع مصالح ساختمانیعضو اتحادیه بازرگانان عراقیبسام حامد صادق۴
  ۷۹۰۱۵۳۱۷۳۴بغداد – حی المنصور – خ ۱۱ – م ۵۰۲ – پ ۲۱  شرکت ساختمان و مصالح ساختمانیمدیرثامر محمد مجید۵
  ۷۸۰۸۰۲۷۳۷۲ تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجراییجاسم محمد شمخی۶
  ۷۸۰۱۵۱۳۳۰۸کربلا  شرکت مصالح ساختمانیمدیرحاتم عبدالکریم مهدی۷
  ۷۸۱۰۰۰۷۱۷۵ تجارت مصالح ساختمانی وپیمانکاریمدير اجرايىحسن ناجی حمود۸
  ۷۹۰۱۹۷۷۲۳۹ / ۰۷۸۰۱۷۴۴۰۲۲بغداد – جادریه – م ۹۲۳ – ک ۶ – پ ۴  شرکت مصالح ساختمانیمدیرحمید عبدالامیر عباس۹
  ۷۸۱۰۱۴۰۷۴۲ تجارت انواع مصالح ساختمانیعضو  اتحادیه بازرگانان عراقیحيدر خماس سلطان۱۰
  ۷۹۰۲۴۳۷۰۹۴ شرکت مصالح ساختمانیمدیررافد عبدالواحد مهدی۱۱
  ۷۸۰۱۱۸۹۳۱ تجارت انواع مصالح ساختمانیعضو  اتحادیه بازرگانان عراقیرعد داوود حسن۱۲
  ۷۹۰۱۷۳۳۵۰۱بغداد – خ سعدون – عمارت عبیدی  انواع کالا – مصالح ساختمانیتاجرسامی کشکول۱۳
  ۷۹۰۱۶۳۴۵۱۱بغداد  شرکت آهن – مصالح ساختمانیمدیرطارق عبد الكاظم عطية۱۴
  ۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲ تجارت انواع مصالح ساختمانیمدیر اجراییطاهر هادی عبدالمجید۱۵
  ۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲ تجارت انواع مصالح ساختمانیمدیر اجراییطلال حسين حسن القيسي۱۶
  ۰۷۹۰۴۱۸۱۷۸۵ شرکت مواد غذایی – ساختمانیمدیرعباس جمعه عبدالحسین۱۷
  ۷۸۰۱۱۹۶۳۰۹ تجارت مصالح ساختمانیمدیر اجراییعدنان برتو درويش البكري۱۸
  ۷۹۰۱۱۰۵۵۰۵بغداد – کراده داخل  شرکت واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانیمدیرعقيد رجب علي۱۹
  ۷۸۰۱۲۴۹۳۸۴ تجارت مصالح ساختمانیمدیر اجراییعقیل رضا حسین۲۰
  ۷۸۰۸۲۷۵۷۷۲ تجارت انواع مصالح ساختمانیتاجرعلي راضي عبد الزهرة الساعدي۲۱
  ۷۷۰۲۷۹۲۶۲۸ تجارت مصالح ساختمانیمدیر اجراییفراس خزعل عبد الرضا۲۲
  ۷۸۰۳۳۹۹۶۰۶ تجارت سیمان  ومیلگرد و مصالح ساختمانیمدیر كلفواد شمه امروک۲۳
  ۷۸۰۱۷۴۰۵۹۰واسط – کوت – میدان عامل  شرکت مصالح ساختمانی – سرامیکمدیرقاسم حسن۲۴
  ۷۸۱۳۵۳۹۳۹۳ تجارت مصالح ساختمانیمدیر اجراییكاظم خضير عزيز۲۵
  ۷۸۰۵۹۱۰۲۵۱ تجارت عمومى – مصالح ساختمانیمدير اجرايىلیلی سامی فوزی التمیمی۲۶
  ۷۸۰۸۲۷۷۱۳۱ تجارت مصالح ساختمانیتاجرمازن داخل عبد الزهرة السلمي۲۷
  ۷۸۱۱۸۷۷۵۰۰ تجارت عمومى –  مصالح ساختمانیمدير اجرايىمالک حسین عباس۲۸
  ۰۷۹۰۵۸۰۶۹۸۰ / ۰۷۷۰۷۱۴۰۲۰۰بغداد – کراده خارج – فرع شیرینی فروشی ابوعفیف  شرکت ساختمان و مصالح ساختمانیمدیرمحمد عبدعليوي حمود۲۹
  ۷۸۰۷۴۷۶۹۳۶ تجارت مصالح ساختمانیتاجرمحمد فرج حسن۳۰
  ۸۸۲۴۳۷۷بغداد – کراده  شرکت کارخانجات مصالح ساختمانیمدیرمسلم ربیع طاهر۳۱
  ۷۸۰۱۸۰۰۳۸۰ تجارت انواع مصالح ساختمانیتاجرمصطفى مؤيد قاسم۳۲
  ۷۸۱۲۳۵۵۷۵۴بغداد – زیونه   /  نجف اشرف – الغربی  شرکت نقل – سیاحت – ساختمانیمدیرمصطفی خلیل الزبیدی۳۳
  ۷۸۰۲۵۷۷۱۸۴نجف  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجرایینضال عبدالله محمود۳۴
  ۷۸۰۸۸۸۷۹۵۹نجف  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجرایینضال محمد علي۳۵
  ۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲كربلاء  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجرایینعیم نصیف جاسم۳۶
  ۷۸۰۱۲۳۲۶۸۶قادسيه  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجرایینوری حسین علوان۳۷
  ۰۷۸۱۲۴۳۴۰۴۰/۰۷۷۰۲۷۱۱۶۲۷ تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدیر اجرایینوزاد علی داد حسین۳۸
  ۷۸۰۱۱۴۴۱۹۵حله / حي الجمعيه  تجارت مصالح ساختمانیتاجرهادي علي عيسى۳۹
  ۷۸۰۶۰۵۴۰۸۵حله / حي الجمعيه  تجارت مصالح ساختمانیتاجرهادي علي عيسى الذبحاوي۴۰
  ۷۸۱۱۶۱۴۶۱۸حله / حي الجمعيه  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرمدير اجرايىهادی جبار عبد۴۱
  ۷۸۰۱۱۳۷۷۴۱حله / مسيب  تجارت مصالح ساختمانیتاجرهادی محمد جواد السداوی۴۲
  ۷۸۰۳۲۷۹۹۳۹كوت / حي الكفاءات  واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرعضواتاق بازرگانىهاشم حسن سعد۴۳
  ۷۸۰۳۳۸۸۱۳۹كوت / شيخ سعد  واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرعضواتاق بازرگانىهاشم سلطان محمد۴۴
  ۷۸۰۱۳۷۶۸۳۲كوت / حي دور المعلمين  دفتر تجارت مصالح ساختمانیمدیر دفترهاشم قاسم محمد۴۵
  ۷۸۰۱۳۵۲۷۵۱كوت /منطقه الهوره  تجارت مصالح ساختمانی ومرمرتاجرهدیل کاظم عبد الساده۴۶
  ۷۸۰۱۴۲۵۵۳۸كوت/ منطقه الحيدريه  واسط تجارت مصالح ساختمانیتاجر/عضواتاق بازرگانىهمام حمودی محمد امین۴۷
  ۷۸۰۱۱۰۴۱۴۷سماوه  سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمرتاجر/عضواتاق بازرگانىهیثم نعیم هاشم ۴۸
  ۷۸۰۱۰۵۴۱۱۳سماوه  سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمرتاجر/عضواتاق بازرگانىوائل جلیل محمد۴۹
  ۷۸۰۱۲۴۷۴۶۰ناصريه  تجارت مواد ساختمانیمدیر اجرایییونس عبد خسرو۵۰

  لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت چاپ و تبلیغات :

  تلفناسم شرکتصنف تجاریسمتنامردیف
  ۰۷۷۰۶۴۶۵۶۶۱اومیاتبلیغات و چاپمدیر شرکتاحمد المبرغع۱
  ۰۷۷۰۲۵۴۷۶۰۵احمد وحیدتبلیغات و چاپمدير شرکتاحمد وحید۲
  ۰۷۷۰۱۶۸۷۷۳۸ارث ویژنتبلیغات و چاپمدیر شرکتحسین الطایی۳
  ۰۷۷۰۶۵۵۵۹۱۹الق الواحهتبلیغات و چاپمدیر شرکتابراهیم موسوی۴
  ۰۷۷۰۴۳۶۲۱۵۲ ۰۷۸۰۷۷۰۷۷۰۳صناعه الابداع  تبلیغات و چاپمدری شرکتمحسن۵
  ۰۷۷۰۳۹۱۳۷۰۰السدیم للشاشاتتبلیغات و چاپمدیر شرکتابو محمد۶
  ۰۷۸۰۰۷۰۰۶۰۰اتحاد الرافدینتبلیغات و چاپمدیر شرکتاحمد الجمیلی۷
  ۰۷۷۰۶۴۵۵۵۷۶فورترس-پرومو مدیاتبلیغات و چاپمدیر شرکتابو دالیا۸

  لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت کاشی و سرامیک :

  تلفناسم شرکتصنف تجاریسمتنامردیف
  ۰۷۷۰۲۶۳۸۳۲۲انوار الکعبیسرامیک و گرانیتمدیر شرکتعلی حسین۱
  ۰۷۹۰۲۹۹۶۸۹۹کارخانه النجومکاشی و سرامیکمدير کارخانهعادل علی۲
  ۰۷۷۰۹۸۱۰۱۳۳العالمیهسرامیک و گرانیتمدیر شرکتطالب القریشی۳
  ۰۷۷۰۰۱۷۲۱۶۵الکوثر ۲کاشی و سرامیکمدیر نمایشگاهشهاب۴
  ۰۷۹۰۱۳۸۱۴۱۶العوادی  سرامیکمدیر شرکتالعوادی۵
  ۰۷۷۰۲۹۷۵۱۴۶المنتظرکاشی و سرامیکمدیرصادق جاسم محمد۶
  ۰۷۷۰۴۶۵۶۱۸۲معمل الحاج کاملکاشی و سرامیکمدیرصادق۷
  ۰۷۷۳۱۰۷۲۴۱۰ارض النهرینکاشی و سرامیک  مدیرارض النهرین۸
  ۰۷۷۰۸۸۹۰۸۷۰شرکت احمدکاشی و سرامیک  مدیرعلاء۹

  لیست تاجرین و بازرگانان عراق در صنعت مواد غذایی :

  تلفناسم شرکتصنف تجاریسمتنامردیف
  ۰۷۸۰۱۵۴۷۸۸۵برکات الزهرامواد غذایی – مرغمدیر شرکتابو فاطمه۱
  ۰۷۹۰۱۹۰۶۷۷۰گروه شمارهمواد غذاییمدیر شرکت  عباس فاضل شماره۲
  ۰۷۹۰۱۹۱۶۳۴۱نورموادغذاییمدیر شرکتصباح خلیفه۳
  ۰۷۸۰۳۱۸۰۰۰۰نبع الکوثرمواد غذاییمدیر فروشنبع الکوثر۴
  ۰۷۹۰۱۴۵۸۹۵۸المیمون  مواد غذاییمدیر عاملاحمد معبود عبود۵
  ۰۷۹۰۱۳۵۷۹۲۴الخاصکیمواد غذایی (شیرینی جات)مدیرالخاصکی۶

  ثبت دیدگاه

  دیدگاهها بسته است.